M E G H Í V Ó

az Eötvös Loránd Fizikai Társulat

Tisztújító Küldöttközgyűlésére

1999. december 4., szombat 10 óra*

Budapest, XI. Pázmány P. sétány 1.a**

ELTE Fizika épület földszinti nagy előadóterem

*   Amennyiben a Küldöttközgyűlés 10 órakor nem határozatképes, akkor munkáját 10.30 órakor, vagy a napirend előtti előadás után kezdi meg. Az esetleg ily módon megismételt Küldöttközgyűlés a megjelent küldöttek számára való tekintet nélkül határozatképes, de a jelen meghívóban szereplő tárgysorozatot nem bővítheti.

** A budai Dunaparton, a Petőfi hídtól délre lévő első épület.


Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
tisztelettel meghívja Önt
Tisztújító Küldöttközgyűlésére.

Napirend előtti előadás (kezdete 10 órakor):

A fizika tantárgy szerepe az iskolában

Felkért előadó: Pálinkás József politikai államtitkár, Oktatási Minisztérium

Az Elnökség a Küldöttközgyűlésnek a következő tárgysorozatatot javasolja:


A Küldöttközgyűlés nyilvános; azon bárki résztvehet. A Küldöttközgyűlésen a Társulat bármely tagja hozzászólhat, de a szavazásban csak a területi és szakcsoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal rendelkező küldöttek vehetnek részt. A küldöttek küldöttigazolványukat feltétlenül hozzák magukkal és azt a regisztrációnál mutassák be!