forrás:
Date: Thu, 20 May 2004 11:33:10 +0200
From: Nagy Margó

MEGHÍVÓ

az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Küldöttközgyűlésére

2004. június 5., szombat 10.00 óra*

Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/A
ELTE Kémiai épület 065. előadóterem

*  Amennyiben a küldöttközgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor munkáját 10.30-kor, vagy a napirend előtti előadás után kezdi meg. Az ily módon megismételt Küldöttközgyűlés a megjelent küldöttek számára való tekintet nélkül határozatképes, de a jelen meghívóban szereplő tárgysorozatot nem módosíthatja.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tisztelettel
meghívja Önt Küldöttközgyűlésére
.

Napirend előtti előadást (kezdete 10 órakor) tart
Groma Géza tudományos főmunkatárs,
MTA Szegedi Biológiai Központ
Femtobiológia címmel.

A Küldöttközgyűlés nyilvános; azon bárki részt vehet. A Küldöttközgyűlésen a Társulat bármely tagja felszólalhat, de a szavazásban csak a területi és szakcsoportok által megválasztott és küldöttigazolvánnyal rendelkező küldöttek vehetnek részt. Kérjük, hogy a küldöttek küldöttigazolványukat feltétlenül hozzák magukkal, és azt a regisztrációnál mutassák be.

Az Elnökség a Küldöttközgyűlésnek a következő tárgysorozatot javasolja:

 1. Elnöki megnyitó
 2. Szavazatszámláló bizottság felkérése
 3. A Társulat 2003. évi közhasznúsági jelentése
 4. A Társulat 2004. évi költségvetése
 5. A Felügyelő Bizottság jelentése
 6. Vita és szavazás a napirend 3.­5. pontjaival kapcsolatban
 7. Javaslat az Alapszabály módosítására
  - módosítási javaslat (MS doc file, ~57 Kbyte)
 8. A jelölőbizottság jelentése, a jelöltlista elfogadása
 9. Javaslat a Társulat érmének odaítélésére
 10. A Társulat alelnökének és jelölőbizottságának megválasztása
 11. A Társulat érmének és díjainak kiosztása
 12. Zárszó