forrás: jegyzőkönyv (From: Kádár György (kadargy@mfa.kfki.hu), Wed, 10 Jun 2009)

2009. május 23-án az Eötvös Loránd Fizikai Társulat megtartotta ezévi küldöttközgyűlését.
Az alábbiakban olvasható a közgyűlés napirendje:

 1. Elnöki megnyitó
  Megemlékezés a Magyar Fizikusok Egyesülete megalakulásának 60. évfordulójáról
 2. A Szavazatszámláló bizottság felkérése
 3. Főtitkári beszámoló
  1. A Társulat 2008. évi közhasznúsági jelentése
  2. A Társulat 2009. évi költségvetése
  3. Határozati javaslat
 4. A Felügyelő Bizottság felkérése
 5. Javaslat az Alapszabály módosítására
 6. Vita és szavazás a napirend 3.-4. pontjaival kapcsolatban
 7. A jelölőbizottság előterjesztése új tisztségviselők megválasztására
 8. Vita és választás
 9. A Társulat díjainak kiosztása
 10. (lásd: http://www.elft.hu/dijak/)
 11. Zárszó

Napirend előtti előadás: "Kvazárok a távoli világegyetemben"
Előadó: Frey Sándor főtanácsos, FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

Az előadást követően Sólyom Jenő, a Társulat elnöke köszöntötte a küldötteket, a meghívottakat, az elnökséget, valamint a Társulat érdeklődő tagjait. Megemlékezett az Eötvös Loránd Fizikai Társulat jogelődje a Magyar Fizikusok Egyesülete megalakulásának 60. évfordulójáról és ez alkalommal köszöntötte az Elnökség levelével külön meghívott és megjelent 50 évnél régebben belépett Társulati tagokat. A Társulat elnöksége az év folyamán foglalkozott a természettudományos oktatás helyzetével, az Oktatási és Kulturális Minisztérium felé előterjesztette ezzel kapcsolatos állásfoglalását. Az Elnök erről a tevékenységről tájékoztatta a megjelent küldötteket.

Az elnöki megnyitóban kiemelt témák: