A Társulat által adományozható kitüntetések és díjak

Társulati díjak:

 1. Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érmet adományozhat a Társulat annak a tagnak, aki a fizika területén hosszú időn keresztül folytatott kutatási, alkalmazási vagy oktatási tevékenységével, valamint a társulatban kifejtett munkásságával kiemelkedően hozzájárult a fizika hazai fejlődéséhez.

 2. A Társulat Prometheusz éremmel -"A fizikai gondolkodás terjesztéséért"- tüntetheti ki azt, aki a fizikai műveltség fokozásához országos hatással hozzájárult.

 3. A Társulat Eötvös Plakett elnevezésű emléktárgyat adományozhat annak a társulati tagnak, aki hosszú időn keresztül aktív társadalmi munkával járul hozzá a Társulat egészének vagy valamelyik csoportjának, szakcsoportjának eredményes működéséhez, olyan személynek, aki társadalmi munkában, vagy egyéb módon rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat célkitűzéseinek megvalósításához, neves külföldi vendégének a Társulat valamely rendezvényén tartott előadása alkalmából.

Tudományos díjak:

A Társulat kimagasló tudományos kutatási eredmények, vagy ilyenek sikeres alkalmazásai, valamint a felsőoktatásban nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismeréseként az alábbi díjakat adományozhatja:
 1. Bródy Imre-díjat annak, aki a fizika alkalmazásának területén kimagasló eredmény ért el

 2. Budó Ágoston-díjat annak, aki az optika, molekulafizika vagy a kísérleti fizika területén kimagasló eredményt ért el

 3. Detre László-díjat annak, aki a csillagászatban, valamint bolygónkkal és annak kozmikus környezetével foglalkozó fizikai kutatások területén kimagasló eredményt ért el

 4. Gombás Pál-díjat annak, aki az alkalmazott kvantumelmélet kutatása területén kimagasló eredményt ért el

 5. Gyulai Zoltán-díjat annak, aki a szilárdtest-fizika területén kimagasló kutatási eredményt ért el

 6. Jánossy Lajos-díjat annak, aki az elméleti és kísérleti kutatások területén kimagasló eredményt ért el

 7. Novobátzky Károly-díjat annak, aki az elméleti fizikai kutatások területén kimagasló eredményt ért el

 8. Schmid Rezső-díjat annak, aki az anyag szerkezetének kutatása területén kimagasló eredményt ért el

 9. Selényi Pál-díjat annak, aki a kísérleti kutatás területén kimagasló eredményt ért el

 10. Szalay Sándor-díjat annak, aki az atom-vagy atommag-fizikában, illetve ezek interdiszciplináris alkalmazási területén kimagasló eredményt ért el

 11. Szigeti György-díjat annak, aki a lumineszcencia- és félvezető-kutatások gyakorlati alkalmazásában kimagasló eredményt ért el

 12. Bozóky László-díjat annak, aki a sugárfizika és a környezettudomány területén kimagasló eredményt ért el

 13. Felsőoktatási Díjat annak, aki a felsőoktatás területén kimagasló eredményt ért el.

 14. Mikola Sándor-díj - Az oktatómunka területén elért kiemelkedő eredmények elismeréseként a Társulat Mikola Sándor - díjban részesíti azt az általános, vagy középiskolai tanár tagját, aki a kísérletezésen alapuló iskolai fizikatanításban a korszerű módszerek alkalmazásában vagy az ilyen tanítást elősegítő tevékenységben kiváló eredményt ért el. A Mikola Sándor - díjból évente legfeljebb kettő osztható ki.

 15. Marx György Fizikai Szemle nívódíj (korábban Fizikai Szemle Nívódíj)