Date: Mon, 26 Mar 2001 12:05:57 +0200
From: Dr. Kovách Ádám (kovach@moon.atomki.hu)
Subject: [Fizinfo] Kozlemeny es felhivas az ELFT tagjaihoz

Közlemény és felhívás az ELFT tagjaihoz

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatom az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagjait, hogy az ELFT évi rendes - ezúttal tisztújító - küldöttközgyűlését 2001 május hó 26-án, szombaton 10.00 órai kezdettel tartjuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának épületében (Budapest XI, Pázmány P. sétány 1/A sz). A Küldöttközgyűlés megtárgyalja a Társulat 2000-ről szóló közhasznúsági jelentését és az elnökség beszámolóját, határoz a 2001. év költségvetéséről, valamint két évi időtartamra megválasztja a Társulat tisztségviselőit. A választhatósággal kapcsolatban az Alapszabály azt a korlátot állítja, hogy a korábbi tisztségviselők azonos tisztségre csak egy alkalommal választhatók ujjá.

Amennyiben támogatni kívánja az előző Küldöttközgyűlésen megválasztott jelölőbizottság munkáját, kérem, hogy véleményével, javaslataival forduljon a jelölőbizottság elnökéhez, Patkós András professzorhoz (ELTE Atomfizikai Tanszék, 1117 Budapest XI., Pázmány P. sétány 1/A sz., e-mail: patkos@ludens.elte.hu).

Ugyancsak a Küldöttközgyűlés keretében kívánjuk kiosztani a Társulat ez évi díjait. Kérem, hogy a díjak odaítélésével kapcsolatos javaslataikat - ami pályázat jellegű, saját névre szóló is lehet - az e célra rendszeresített és a Társulat titkárságán beszerezhető, vagy a honlapról letölthető űrlap felhasználásával a szakterületileg illetékes szakcsoporton keresztül 2001 április 20-ig szíveskedjenek a Társulat titkárságára eljuttatni.

Közreműködésüket a Küldöttközgyűlés előkészítésében előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Kovách Ádám
az ELFT főtitkára