Természettudomány-tanulási fesztivál

Magyarországon
Hely: Csodák Palotája Budapest, Millenáris Park
Idő: 2012. szeptember 29.

Fővédnök: Prof. Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke
Védnökök: Prof. Falus András, akadémikus, SOTE
Prof. Hargittai Magdolna, akadémikus, BME

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ismét megszervezi a Science on Stage (SonS) konferencia magyarországi válogatóját. Részvételre hívjuk hazánk újító kedvű, kreatív, szívesen és örömmel kísérletező fizika-, kémia- és biológia szakos tanárait, továbbá az általános iskolákban természetismeret (vagy környezetismeret) keretében természettudományt tanító kollegákat. Pályázhatnak továbbá határon túli, magyar nyelven természettudományt oktató tanárok is, ha saját országuk nem indít csapatot a 2013-as konferenciára. Szeretnénk, ha a tanárkollégák bemutatnák érdekes és új módszereiket, kísérleteiket, oktatási programjaikat, megvalósított projektjeiket, innovatív ötleteiket, amelyek segítik a természettudomány tanítását, tanulását, felkeltik a diákok érdeklődését, motiválják őket az ilyen irányú továbbtanulásra.

A 2013. évi nemzetközi konferencia helyszíne két város, Słubice és Frankfurt (Oder) lesznek, melyek a lengyel-német határon találhatók.

Időpontja: 2013. április 25-28.

Magyarországról 9 fő vehet részt, 2-2-2 fő a fizika-, a kémia és a biológia területéről, 1 fő természettudományt tanító és 2 fő szervező. Megkötés még továbbá, hogy a delegációnak legfeljebb a fele lehet olyan kolléga, aki már részt vett ilyen konferencián.

A pályázati anyagnak a tervezett bemutató rövid, legfeljebb 6 ezer leütésnyi, mindösszesen 2 oldalnyi (esetlegesen képekkel, ábrákkal együtt) leírást kell tartalmaznia.

A pályázat beadási határideje: 2012. augusztus 1.

A pályázatot e-mail-en kell elküldeni a következő címekre:
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkárságára: elft@elft.hu
Radnóti Katalin szervező: rad8012@helka.iif.hu

A szakmai zsűriben mindegyik tudományterület képviselve lesz. A zsűri által kiválasztott pályamunkákat Csodák Palotájában
2012. szeptember 29
-én kell majd bemutatni.

Fődíj: kiutazás a Słubice - Frankfurt (Oder) városokban rendezendő nemzetközi konferenciára. A szponzoroknak köszönhetően a zsűri értékes különdíjakat is odaítél.

További információk a következő weblapokon érhetők el:
Az előző, 2011-es koppenhágai konferenciáról: http://www.science-on-stage.eu/?p=137
A 2013-as konferenciáról: http://www.science-on-stage.eu/ ; http://www.science-on-stage.eu/?p=194
Színpadon a
természettudomány
2013
Főoldal
A válogató programja
Fényképek
Továbbjutottak
SonS előzetes program
Támogatók
Mi a Science on Stage?
A Science on Stage Története
Science on Stage Europe, blog (angolul)
Science on Stage Europe, twitter (angolul)
Science on Stage 2011, Koppenhága
A dán pályázat anyaga (angolul)
Témák, kategóriák (angolul)
Aktuális információk (angolul)
Program (angolul)
Színpadon a Természettudomány 2010
Főoldal, Eredmények, Díjazottak
Védnökök
Zsűri
Program
Fényképek
Támogatók
Fődíjak
Különdíjak
Szervezőbizottság, elérhetőség
Beszámolók régebbi rendezvényekről
2001: Physics on Stage 1
2002: Physics on Stage 2
2003: Physics on Stage 3

Dr. Ujvári Sándor
E-mail: ujvasa@hdsnet.hu